Kao posledica savremenog doba turisti danas teže novim turističkim destinacijama, doživljajima i iskustvima. Iz tog razloga na turističkom tržištu je zastupljeno stalno inoviranje turističke ponude. Kao posledica interakcije turiste i njegovih potreba, u turizmu je sve češće zastupljeno korišćenje informacionih tehnologija.
Mnoga preduzeća turističke privrede nastoje da se prilagode trendovima na tržištu i uvedu inovacije u svom poslovanju. Inovacije se pre svega odnose na Virtuelne Ture kroz koje se potrošači mogu upoznati sa određenom turističkom destinacijom i sadržajima koje ovo odredište nudi.

  • Šta predstavlja Virtuelna Tura?

Virtuelna Tura predstavlja niz međusobno povezanih panoramskih fotografija koje prikazuju unutrašnji i spoljašnji prostor tako da posmatrač može virtuelno da “prošeta“ kroz određeni ambijent. Ono što ostavlja poseban utisak na posmatrača jeste osećaj realnog prisustva na određenom mestu. Svaka Virtuelna Tura obogaćena je video snimcima, fotografijama i dodatnim sadržajima o lokaciji.

  • Kako se mogu kretati kroz Virtuelnu Turu?

Virtuelna Tura sastoji se iz panoramske fotografije od 360 º. Panoramska fotografija beleži nesvakidašnji pogled na određeni predeo. Na ovaj način postoji mogućnost “šetnja“ od jedne do druge lokacije. Šetnju obavljamo mišom, strelicama na tastaturi i strelicama na komandnoj tabli.

  • Značaj Virtuelnih Tura u razvoju turizma?

Svakako ovo je jedan od najpovoljnijih načina za vizualni prikaz gradova, prirodnih i antrogenih motiva i poslovnih objekata. Virtuelni putnici se mogu upoznati sa slikama bližih i udaljenih turističkih destinacija.
Sa jedne strane virtuelna putovanja mogu biti podsticaj za realna turistička kretanja, a sa druge strane u njima učestvuju posmatrači egzotičnih destinacija kojima to deluje dovoljno primamljivo jer su svesni da tamo nikada neće otići zbog finansijskih sredstava ili nedostatka slobodnog vremena.
Panoramska fotografija pruža uvid u realan izgled samog turističkog mesta i informiše potencijalne putnike o svim dodatnim sadržajima. U svetu modernih tehnologija i komunikacija javlja se pojam post-turiste. Post turista istražuje, prepušta se igri i svet doživljava kao pozornicu gde je sve dozvoljeno. On je prilično informisan i tehnološki orjentisan. Virtuelni prostor doživljava kao platformu za svoje putničko iskustvo. Iz vlastitog prostora može uživati u turističkom pogledu na sva turistička odredišta i atrakcije. Virtuelne Ture mu omogućavaju da pronađe sve o svojoj potencijalnoj turističkoj destinaciji, sam izgled hotela i sobe u kojoj će boraviti, izgled ulice kojom će se kretati….
Post-turista odbija da bude tretiran kao deo mase koji se vodi ustaljenim normama putovanja ( “plaža i sunce“, “noćni život“, “krstarenje“, “kultura i umetnost“, “zabavni parkovi“) i određenim stilovima života ( “studentska putovanja“, “luksuzna putovanja“, “seniorska putovanja“). U ovom slučaju turista bira sopstvenu turističku destinaciju prema svojim afinitetima i potrebama i prezire ustaljene oblike turističkog ponašanja.
Turisti primećuju sve detalje prilikom odluke o destinaciji koju će posetiti. Upravo detalji će mu dati novu ideju i omogućiti da svet iskusi na drugačiji način. A ideja će svakako uticati i na odabir turističke destinacije.

  • Koje su prednosti turističkih destinacija koje koriste Virtuelne interaktivne Ture?

Turističke destinacije potisnute konkurencijom sve više pristupaju uvođenju informacionih i komunikacionih tehnologija. Da bi se poslovalo bez gubitaka i ostvarivao profit potrebno je pratiti nova dešavanja na tržištu. Internet omogućuje direktni kontakt sa potencijalnim turistima. Veoma je bitna konstantna briga o potrebama sadašnjih i budućih turista. To povlači sa sobom stvaranje drugačijih usluga koje bi zadovoljile potrebe turista.
Virtuelne interaktivne Ture omogućavaju turističkim destinacijama koje ih koriste ostvarivanje prednosti u odnosu na destinacije koje svoju promociju vrže preko klasičnih veb sajtova. Uspeh svake turističke destinacije leži u kreiranju veb sajtova sa Virtuelnim interaktivnim Turama.Ovakve turističke destinacije ostvaruju prednost jer najveći broj potencijalnih turista formira prvi utisak na osnovu raspoložive ponude koju mu je najdostupnija.
Potencijalni turista na ovaj način dobija značajan broj turističkih informacija pre samog putovanja. Inovacije u vidu ovakvih tura u marketinškoj praksi predstavljaju prednost za mnoge turističke destinacije, pogotovo manje i još uvek neafirmisane.
Takođe ono što je bitno istaći jeste da potencijalni putnici pored prikupljenih informacija, mogu uštedeti novac i vreme, i u svakom trenutku doneti najbolju odluku o tome koju će turističku destinaciju posetiti.